שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, ג' סיון תשע"ז