שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ז' סיון התשע”ז