שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, ח' סיון תשע"ז