שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, י' סיון תשע"ז