שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, י"א סיון תשע"ז