מכתב ששלחו רבנים מחו"ל אל ראשי ישיבות בארץ עם טענות שונות כביכול בחורי הישיבות בארץ נמצאים בסכנת גיוס, הביאה לתגובה חריפה עם טענה כי הטעו אותם בשקרים • כבר היו דברים מעולם: חילופי המכתבים בין גדולי ישראל אודות גיוס בנות

מי שפתח אתמול, (א'), את היומונים החרדיים יתד נאמן והמבשר, הופתע לגלות כותרות על "זעם על פרסומים רשמיים של חוגים ידועים בחו"ל במאמרים פוגעים במרנן ורבנן שליט"א חברי מועצות גדולי וחכמי התורה". במאמרים מנומקים הבהירו כי אין כיום "גזירת גיוס" נגד בחורי ישיבות, וכי כל בחור ישיבה המבקש להסדיר מעמדו כבן ישיבה ולהישאר ללמוד – יכול לעשות זאת.

בעיתונים נטען כי "צוות מיוחד ומוגבר של 'ועד הישיבות' שנעזר בחברי כנסת של יהדות התורה, פועל ללא לאות להסדרה מחודשת של מעמדם של אותם מאות לומדי תורה מול שלטונות הגיוס, ע"מ שישובו ויקבלו את טופס הדיחוי משירות צבאי". והסבירו כי הנוהל האמור נבנה משנות קום המדינה ועד היום.

"בסיס העבודה של צוות מיוחד זה, בנוי על המסורת שלפיה מתנהל ועד הישיבות מאז שנת תש"ח, כאשר הושג ההסדר בימי קום המדינה, שכל תלמיד שתורתו אומנותו, מקבל דיחוי משירות צבאי, כאשר לכך נדרש מהתלמיד שמבקש משלטונות הגיוס דיחוי, להתייצב ולהוכיח את היותו בן ישיבה. הסדר מסורתי זה שהונהג ופעל לאורך עשרות שנים, התנהל ע"י ועד הישיבות ואף פעל לפי הנחיות הוועד הפועל שלו שהיה מורכב מראשי ישיבות ובנשיאות מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות זצוק"ל ולהבחל"ח שליט"א.

במאמרם הסבירו כי כדי לשמר את מעמד בן הישיבה יש להתייצב בלשכת הגיוס וכל התנהלות אחרת – מסכנת את ההסדר החרדי מול צה"ל. "באסיפת ראשי ישיבות שהתקיימה לפני החג, הופיעו בפניהם אותם גורמים המוסמכים שעוסקים בנידון, והם ציינו את העובדה שהם התריעו מבעוד מועד, שהנסיון להנהיג התנהלות חדשה שבו בן ישיבה יוכל לקבל טופס דיחוי מהצבא, ללא שיתייצב בלשכת הגיוס, נדונה לכשלון, וכי הדבר עלול לגרום לאלפי תלמידים הסתבכות, עד כדי מעצר, כאשר ברור שהמעצר הוא על אי קיום חוק, ולא מעצר בגין לימוד תורה".

מה הוביל לפרסום כותרות אלו?

האם מדובר במתקפה נגד עמדתה של חסידות סאטמר המנסה בימים אלו להביא את גדולי ישראל בארצות הברית אל כנס אדיר נגד מה שהם מכנים "גזירת הגיוס"? ייתכן מאוד שהתשובה לכך חיובית, אך לא רק זה מה שגרם למאמרי ההסברה המנומקים ביומונים החרדיים. הבוקר, בעיתון המבשר, במאמר המערכת נכתב כי "העיתון אינו יכול לנהל ויכוח על דרך ועל שיטה, אבל באותה מידה אינו יכול להבליג כבלע את הקודש בהשמצות זולות". בהמשך נכתב כי "כשם שהיהדות הנאמנה לא תפעל מעולם בקרב המחנה האחר לשכנעם נגד דעת רבותיהם, כן אין מי שיבוא מחוץ למחנה הגדול לפעול בתוכו נגד הוראותיהם של המכוונים דרכו. יש לגנות ולהוקיע התנהגות פסולה זו". לסיום חזרו על טענותיהם: "איננו מתכוונים להתווכח על עובדות ידועות כי אף לומד תורה, מכל סוג שהוא ומכל עדה שהיא, קיבל ומקבל דיחוי כתמיד. ומאידך, שלטונות הצבא מעולם לא נתנו 'דיחוי' למי שלא התייצב מאז הקמת המדינה וצבאה".

אך מתברר כי מדובר בנעשה מאחורי הקלעים, בחלופת מכתבים בין גדולי ישראל. בעוד המתנגדים לדעתם של חברי מועצת גדולי התורה בארץ ישראל, הקובעים ומנחים את קו הפעילות של נציגי הציבור החרדי בכנסת, דאגו במשך התקופה האחרונה למסע תעמולה נרחב אודות מה שהם רואים כסכנה המרחפת על עולם התורה בארץ, כאשר מסע התעמולה שלהם כלל אף ביקורים ושכנועים בבתיהם של גדולי ישראל בחו"ל, הרי שגדולי ישראל אלו לא קיבלו ביקור תגובה מנציגי הציבור החרדי בארץ. על מנת ללבן את העניינים, שיגרו גדולי ישראל בחו"ל מכתב אל ראשי הישיבות והרבנים כאן בארץ הקודש, ומלבד מכתב תגובה, הוחלט לפתוח במסע הסברה פנימי, שכלל גם את הפרסום החריג אתמול ביומונים, יתד נאמן והמבשר.

על המכתב חתומים חמישה מגדולי הרבנים בארה"ב, שרובם מכהנים כחברים במועצת גדולי התורה שם: האדמו"ר מנובומינסק, הגר"א פלדמן, הגר"מ הרשקוביץ, הגר"מ קוטלר והגר"י הורוויץ. המכתב הגיע לבתיהם של מרן הגראי"ל שטיינמן, הגר"ג אדלשטיין, הגרמ"ה הירש, הגר"ד לנדו, הגר"א פילץ, הגר"ד כהן, הגרב"מ אזרחי, הגר"ב ויסבקר והגר"מ ברזובסקי. במכתבם כתבו גדולי ישראל בארה"ב אודות מה ששמעו ממספר ראשי ישיבות מהארץ אודות "המצב העגום של בני הישיבות באה"ק בענין גיוס בני הישיבות".

במכתבם מציינים השולחים את ששמעו כי בעוד מספר שנים, יבטלו את הפטור הניתן לבני הישיבות. עוד הם מביעים את דאגתם מעניין המכסות אותם נדרשים בני הציבור החרדי למלאות, וכן ההסתבכות של בחורי הישיבות, כאשר לדברי הרבנים מארה"ב, הם נחשפו לרשימות של למעלה מאלף בחורי מבני עדות המזרח שהסתבכו. כן מציינים הרבנים כי יש גידול במספר החרדים המתגייסים לצה"ל, ועוד אי אלו טענות שנשמעו בדרך כלל רק מפיהם של אלו שאינם מיוצגים במפלגות החרדיות ובמועצות גדולי וחכמי התורה בארץ הקודש.

האדמו"ר מנובומינסק הוסיף והדגיש כי "בעבר כן גם עתה ובעתיד הנני כפוף ונשמע לדעתו והנהגתו של מרן הג"ר אהרן לייב שליט"א, אמנם כפי שהוגד לפנינו מאנשי נאמנה יש משבר רציני בענין הגיוס ובפרט במוסדות אחינו הספרדים, ואנו מעוררים שמוטל על הציבור התורה ודובריו לטכס עצה ולטפל בה".

לאחר התייעצויות רבות כתב הגר"ג אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז' מכתב תגובה אל נשיא מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' באמריקה, האדמו"ר מנובומינסק, כאשר אל המכתב הצטרף הגר"ד לנדו ראש ישיבת סלבודקא. מכתב התשובה נשלח בהוראת מרן ראש הישיבה, הגראי"ל שטיינמן שליט"א. בבסיס המכתב עומדת הטענה כי מרנן ורבנן מודעים לכל פרטי ודקדוקי נושא הגיוס וכי הכל נעשה בהכוונתם המלאה תוך סיעתא דשמיא גדולה, וכי יש הנהגה רוחנית בישראל הנוטלת אחריות מליאה לפעילות הנתמכת על ידם.

כבר היו דברים מעולם: חלופת מכתבים אודות גזירת הגיוס

היה זה בשנת תשל"ח, רבנים וראשי ישיבות שסברו כי יש לנקוט בקו תקיף יותר בסערה סביב גזירת בנות כאשר נטען לטענתם כי הנציגות החרדית החליטה להתפשר וכי ישנן נשים ובנות שקיבלו צווי גיוס, פנו אל הגאון רבי משה פיינשטיין, נשיא אגודת הרבנים בארה"ב, שפנה לגדולי הדור בארץ על מנת לברר האם הפרטים הנכונים והאם אכן קיימת גזירה של גיוס בנות. בתחילה שלח מרן הגר"מ פיינשטיין מברק אל הגרא"מ שך והרבי מגור בו קבל כי רבנים רבים מתריעים על המצב בעניין גיוס בנות והינו מבקש לדעת מהו אכן המצב האמיתי.

ב׳ טבת תשל״ח
מע״כ ידידי עוז הגאון הגדול כש״ת מוהרא״מ שך שליט״א
שלו׳ וברכה כל הימים, אחדשה״ט באהבה ובכבוד גדול כראוי להדר״ג
הנה בא אצלי קאמיטע מהתאחדות הרבנים הם הרבנים מקהלות דסאטמאר ואמרו איך שעדיין מצוי ניתוחי מתים ועושין משפטים על בנות שאינן רוצות לילך לצבא ולשרותים אחרים אף שהן בנות שומרות תורה ועונשין אותן בישיבה בבית האסורים, והמודיע פסק מלכתוב זה שלכן נתרשלו ידי אלו המתעסקים בזה, וגם הרב ר׳ רפאל סאלאווייציק שליט״א מסר להם בטעלעפאן זה, כי בשביל שאגודת ישראל נכנסו בקשר בממשלה זו בעגין אין עתון המודיע רוצה לפרסם, ואם היה המודיע מפרסם זה היו עוסקין כמתחלה והיו מצילין עד שיתמעט מניתוחי מתים וגם מעט מגיוס הבנות. ודברתי עם הרה״ג ר׳ פינחס מנראסטער וכן הרב פרוש והם אומרים שאף שעדיין לא נשתנה החוק של גיוס הבנות מפני שכל שינוי חק נמשך זמן גדול, אבל מצד הידיעה שישתנה החק אין מענשין את הבנות שאין רוצות לילך מצד שהן שומרות תורה בכלום ואין אוסרין אותן, אבל הם אומרים שאינו אמת, ואנו מרחוק לא שייך שנדע, ואמרתי כי אכתוב להדר״ג ויראה הדר״ג שאם אמת הדבר שעדיין אוסרין את הבנות ומענישין אותן ואיכא ניתוחי מתים, שהמודיע יודיע זה ויזרז את המתעסקין להצילם, ובבקשה להודיע לי מזה ואם נעשה איזה דבר בזה.
והנני ידידו באמת מוקירו ואוהבו ומברכו בבריאות הגוף והנפש
משה פיינשטיין
ונא להתפלל עלי כי עדיין חולשה יתירה ד׳ יחלמני.

וכה ענה לו הגראמ"מ שך:

יום ג' י" טבת תשל"ח
למע"כ ידידי גאון עוזינו שר התורה פאר ישראל והדרו
מהור"ר משה פיינשטיין שליט"א
שלו' וברכה מרובה עד בלי ירח לו ולכל המשפחה שיחי'.
תמול הגיעני מכתבו והנני להשיבו כפי שידוע לי מאנשים הנאמנים עלי ומתעסקים בזה שבלי יוצאת מן הכלל אין מענשין ולא לוקחין בבית הסוהר שום בת המצהירה שהיא דתית, ואם יש איזה מקרה שאסרו תיכף אחרי השתדלות משחררין אותה ומה שמקבלות הבחורות הודעות שצריכות אחרי כמה חדשים להתיצב, להיפך זהו דיחוי שבמשך החדשים האלו יתוקן החוק שפטורות ואז תהיינה משוחררות לגמרי. אבל כל זמן שלא יתוקן החוק, לפי חוקם שחקקו אי אפשר שיקבלו פטור לגמרי, ובדרך כלל היחס של שר הבטחון בענין זה הוא טוב.

ובכללות מה שנוגע לדת הוא טוב יותר מכפי שהי'לפני זה, אבל הרבה הרבה עוד צריך תיקון, כמו ניתוח מתים, יש הרבה מקרים שמנתחים אפילו נגד החוק, ועל כל מקרה באה תגובה מהצירים שלנו ומבקשים לענוש אותם אכל כמובן הרופאים שלא מסתכלים כעין יפה לזה מערימים על החוק בכל האופנים אבל שלקוות שגם זה ישתפר ובדרך כלל צריכין רחמי שמים למצב הדתי הירוד. וכפי שהודעתי כבר שכשיהי' שלו' יש סכנה גדולה מהתבוללות על ידי הסטודנטים מאוניברסיטאות, כי כבר יש סימנים לזה ואין לנו אלא להשען על אבינו שבשמים ולהתחזק באמונה בה' ובביאת המשיח.

ואני מתפלל שה' ישלח לו רפואה שלימה כי עיני כל ישראל על הדר"ג שליט"א.
מנאי המכבדו ומוקירו ידידו עוז
אלעזר מנחם מן שך

מכתב ההבהרה והודעת אגודת הרבנים:

בדבר השמועות שנפוצו וגם היו אצלי רבנים גדולים וחשובים שקבלו שמועות כאלו איך שעדיין מגייסין הרבה בנות דתיות בארץ ישראל, אחרי הבטחת ראש הממשלה, מר מנחם בגין לחברי האגודה שלא יגוייסו שום בת האומרת שהיא שומרת דת, ולבסוף נתוספה שמועה שיותר משבע מאות בנות קבלו צו שיהיו נכונות לגיוס. אמרתי שאכתוב מזה לאדמו"ר מגור שליט"א ולהגאון הרא"מ שך שליט"א שהוא איש נאמן וירא שמים. וכאשר נתאחרה קצת התשובה, נתתי טעלעגרמה והנה קבלתי תשובה, מתחלה בטעלעגראמעס והיום קבלתי מכתבו מי"ז טבת שמעיד שידוע לו שבאין יוצאת מן הכלל אין מענישים ולא לוקחים בבית הסוהר שום בת המצהירה שהיא דתית ואם יש איזה מקרה שאסרו, תיכף אחרי השתדלות משחררין אותה ומה שמקבלות הבחורות הודעות שצריכות אחרי כמה חדשים להתייצב, להיפך, זו דיחוי שבמשך חדשים אלו יתוקן החוק וכן על שאלתי מאדמו"ר מגור שליט"א ע"י טעלעגרמה, השיב על ידי נאמן ביתו, הרה"ג מוהר"ר פנחס לעווין שליט"א, גם כן, שלא נתגייסה שום בת ונותנים זמן ארוך שעד זמן ההוא ודאי יתוקן החוק. וגם הודיע לנו האדמו"ר מגור, שגם חוק מיהו יהודי יתוקן בודאי במשך הזמן והם יזרזו זאת. אשר ודאי הם, האדמו"ר מגור שליט"א והגרא"מ שך שליט"א נאמנים לנו ולכל ישראל שכן הוא באמת, והשי"ת יעזרנו וישלח לנו את משיח צדקנו בקרוב.

משה פיינשטיין

בסיום הדברים והסקירה ההיסטורית חובה עלינו לדעת כי על כל אחד ואחד ללכת בדרך כאשר יורו לו רבותיו, ואין בפרסום הדברים משום נקיטת עמדה בחילוקי הדעות בין רבנים וגדולי ישראל.