שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, י"ב סיון תשע"ז