שערי עיתוני היהדות החרדית ליום רביעי, י"ג סיון תשע”ז