"ממצאי החקירה מחדדים היטב את הסיכון הנשקף מהזיקה בין העולם הפלילי והביטחוני, בדגש על זליגת אמצעי לחימה מעבריינים לפעילי טרור. החיבור בין הפלילי לביטחוני מהווה איום ממשי"
צריך להחליף את המילים "פלילי" ו"בטחוני" למילים "ערביי ישראל" ו"ערביי השטחים"