שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, ט"ו סיון תשע"ז