לפעמים, דווקא ברגע של התקדמות קיימת סכנה גדולה. הרב זאב קצנלבוגן, מבכירי המרצים בתנועת התשובה, בזווית מיוחדת לפרשת השבוע, פרשת נשא