ככלות שנה להסתלקותו הפתאומית של כ"ק האדמו"ר רבי מרדכי מאיר מזלאטשוב זצ"ל תיערך סעודת הילולא לזכרו בבני ברק.