לפני למעלה משנה פרסם העיתונאי והסופר יגאל סרנה ידיעה שקרית על רה"מ ורעייתו, והבוקר, בעקבות תביעה שהגישו בנושא, פסק ביהמ"ש על סרנה לפצות את בני הזוג במאה אלף ש"ח. בנוסף הוא חויב ב-15,000 ש"ח הוצאות משפט

ניצחון משפטי לנתניהו: לפני למעלה משנה פרסם הסופר והעיתונאי יגאל סרנה "עדות אמינה" על מריבה שהתרחשה – כביכול – בין בני הזוג נתניהו בכביש 1.

למרות התראות ואזהרות שנשלחו לו בנושא, עמד סרנה מאחורי הפרסום וטען שהוא אותנטי. רה"מ ורעייתו הגישו לבית המשפט תביעת דיבה בענין, והבוקר הם רשמו ניצחון מוחץ.

בית המשפט חייב את סרנה בתשלום של מאה אלף ש"ח לבני הזוג ועוד 15,000 ש"ח לכיסוי הוצאות משפט.

"סגנונו של הפרסום הנבחן הוא סגנון מתלהם שנועד גם הוא להאדיר את סיפור המעשה ולשוות לו אופי דרמטי, תוך הבעת זלזול בתובעים", כתב השופט בפסק הדין. הוא הוסיף כי "התובעים הם אנשי ציבור, כשהתובע הוא איש ציבור ברמה הבכירה ביותר עקב היותו ראש ממשלת ישראל…בשל כך, היקף הביקורת שניתן להשמיע כלפיהם וכלפי התובע בפרט באופן שהדין יגן עליהם, הוא רחב ביותר. יחד עם זאת, הפן השני של היותו של הנפגע עובד ציבור, הוא ששמו הטוב הוא כלי חשוב ביותר בידיו לצורך ביצוע תפקידו הציבורי ועל כן הפגיעה בו ייתכן ותהיה קשה יותר מאשר הפגיעה באדם שאינו עובד ציבור".

לטענת השופט, "מובן כי לאור היותו של התובע דמות ציבורית מהמעלה הראשונה, דמות חזקה וסמכותית, ייחוס מקרה שכזה לתובע הינו פוגע, מעליב ובלתי נעים. באשר לתובעת, הפרסום מייחס לה חוסר התחשבות במערכת הביטחונית, תוך שהיא לכאורה עוצרת את כל שיירת רה"מ, בשל גחמותיה תוך שהיא מוצגת כאישה שתלטנית וזעפנית הנעדרת שיקול דעת, הפועלת, כלשון הנתבע, ממניעים לא רציונלים". ל

עוד כתב השופט כי "יש חשיבות רבה לכך שרבים ככל הניתן יפנימו שאינם יכולים לפרסם כל העולה על רוחם, ללא גבול, ובכלל כך שאינם יכולים לפרסם דברים שאינם אמת ומהווים לשון הרע, אף לא בשם של עקרונות נשגבים או אידיאלים ואמונות, חשובים ככל שיהיו".

מטעמם של רה"מ ורעייתו נמסר בתגובה להחלטת השופט: "סוף סוף נעשה צדק".