שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, י"ז סיון תשע"ז