שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני, י"ח סיון תשע"ז