שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שלישי, י"ט סיון תשע"ז