שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"א סיון התשע”ז