רה"מ לשעבר בצרות: הפרקליטות דורשת לדחות את הדיון בוועדת השחרורים בעניינו, זאת עד לקבלת ממצאי הבדיקה המשטרתית בענין החומר המסווג שהוא העביר לגורמים בלתי מורשים מחוץ לכלא

לאחר הפשיטה על משרדי הוצאת הספרים 'ידיעות אחרונות' הבוקר, מבקשת הפרקליטות מועדת השחרורים לדחות את הדיון בעניינו של אולמרט – עד לקבלת ממצאי הבדיקה המשטרתית בענין.

לטענת הפרקליטות, הבדיקה עשויה להפוך בהמשך לחקירה פלילית.

"במהלך מאסרו כותב אולמרט ספר. חלקים מהספר עוסקים בנושאים ביטחוניים רגישים. לאחרונה אירע אירוע שבו נתפס אצל אחד מעורכי דינו של אולמרט, בצאתו מביקור בכלא, פרק מהספר, העוסק באירוע ביטחוני שהצנזורה אסרה פרסומים אודותיו. הפרק כולל, בין היתר, פרטים מבצעיים סודיים שלא אושרו לפרסום בעבר", נאמר בהודעת הפרקליטות.

בהמשך ההודעה נכתב: "החשד שנבדק הוא כי אולמרט העביר הפרק לגורמים בלתי מורשים שונים, מחוץ לכלא, בניגוד להוראות חוק העונשין ולאזהרות שניתנו לו בעבר. אי הקפדה מוחלטת על שמירת סודות אלה, בניגוד להוראות החוק ולכללים שנקבעו על ידי גורמי הביטחון המוסמכים, מקים חשש לדליפת המידע – דבר שעלול היה לגרום נזק חמור לביטחון המדינה.

 לפיכך, הוחלט על ביצוע בדיקה משטרתית כאמור.

נתניהו בכוננות ספיגה: אולמרט שוקד על ספר ש"יטלטל את המדינה"

 במסגרת הבדיקה נגבו עדויות מגורמים שונים ונתפסו מסמכים שונים. הבוקר ערכה המשטרה, בין היתר, חיפוש במשרדי הוצאת הספרים של ידיעות אחרונות (ולא במערכת העיתון), וזאת בעקבות צו בימ"ש שאישר זאת.

 בהמשך, לאור ממצאי הבדיקה, תתקבל החלטה אם להפוך בדיקה זו לחקירה פלילית מלאה.

 במקביל, הגישה המדינה בקשה לדחות את מועד הדיון בעניינו של מר אולמרט בוועדת השחרורים, הקבוע ליום א' הקרוב, לאור פתיחתה של בדיקה משטרתית בפרשה זו, בכדי שהדיון יתקיים במידת האפשר לאחר שייאספו נתונים נוספים".