מונטריאול: בקרית טהאש בעיר פרצה שריפה בבנין חדש שהיה אמור להתאכלס במשפחות חסידיות בימים הקרובים. הבנין עלה כולו בלהבות והמשפחות שהיו אמורות להיכנס אליו יאלצו להמתין עוד זמן רב. תיעוד וידאו וגלריה

צילומים: דוד פרוש