הערב אור לב' תמוז חל יומא דהילולא קדישא של כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי צבי' מדעעש זי"ע, שהאיר לרבים בדורינו בצדקתו ובעבודתו בארה"ק ובארה"ב, וגם שימש כנשיא כולל "אהבת ציון זיבענברגין".

האדמו"ר זצ"ל המשיך לטוות את חוטי הזהב של שושלת דעעש המעטירה שנמשכה ממרן רשכבה"ג ה"מראה יחזקאל" זי"ע. היה כרועה נאמן לעדתו קהל עדת חסידי דעעש שהסתופפו בצילו. הן כלביא יקום וכארי יתנשא בעת חרבו מוסדי ארץ בימי השואה ששימש כשר צבא ה' לעם ההולכים בחושך, ולאחר החורבן כשעבר כלפיד אש בין האודים העשנים לרפא את מזבח ה' ההרוס, להפיח רוח חיים בעצמות היבשות ולהקים את שארית הפליטה כשלאחר מכן דרך כוכבו בשמי אמריקא, כמו כן הקים מוסדות דעעש בארה"ק, שלצורך זה קבע משכנו בעיר בני ברק, בה הפיח רוח טהרה למעלה מעשר שנים.

לרגל ההילולא יערוך בנו מ"מ כ"ק האדמו"ר שליט"א את שולחנו הטהור בבית המדרש דחסידי דעעש ברחוב רבי טרפון 3 בבני ברק, בשעה 8:30.