את הדברים אמר ראש ישיבת כסא רחמים בהתייחסות לדרכי המאבק בפרצות בחומת השבת ובהכרה בתנועה הרפורמית. "אם כל אחד יאכל את השני מה נשאר בעם ישראל?! גם אם יש חילוקי דעות, אפשר להתווכח, לדבר, אבל בכבוד"

במהלך שיעורו השבועי של ראש ישיבת 'כיסא רחמים', התייחס הגר"מ מאזוז לתקופת 'בין המצרים הקרבה' ולמלחמה בין המפלגות החרדיות והדתיות, וקרא לאחדות בעם ישראל, בפרט בין המפלגות שומרי התורה והמצוות.

בהתייחסות ראשונה של הגר"מ מאזוז לחששות המלווים את ציבור שומרי התורה והמצוות, על הפגיעה החמורה בסטטוס-קוו לאחרונה, בפרשת הכותל הרפורמי, ופרצות חילולי השבת – פרצה שעלולה להחריף אם חלילה ירד כוחם של המפלגות הדתיות בבחירות הבאות, ראש הישיבה קרא לאחדות בין כל המפלגות הדתיות והחרדיות בכדי להראות דוגמה לציבור החילוני שהתורה מאחדת ומקרבת.

"אם כל אחד יאכל את השני, מה נשאר בעם ישראל?!", אמר ראש הישיבה. "אדם צריך להיות מתון מתון, אם נתחיל שכל אחד בולע את השני, נהיה כמו דגי הים כל אחד בולע את השני". הגר"מ הוסיף: "יש חששות גדולים ומי יודע מה יהיה אם נשאר כל הזמן אחד מול השני במלחמה, סכנה! צריכים להראות לחילונים שהתורה מאחדת, שהתורה נגד הפירוד".

ראש הישיבה הוסיף: "'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם'. יש איזה פרופסור אחד שאמר מכאן שיש בתלמוד חוש הומור, אין מי שעושה מחלוקות יותר מתלמידי חכמים, לא נכון! גם אם יש חילוקי דעות, אפשר להתווכח לדבר, אבל בכבוד, כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב".