חייב להאמין שתפסו אותם???
מגוכך לראות אותם נמצאים כמו גיבורים במקום כשכולם ברחו…….