לדעתי הוא טועה. בנט הוא חסר מצפון ועכבות, ככל שזה נוגע לתורה וליהדות. הוא שונא את הקב"ה, את התורה ואת כל מי שלומד אותה. הוא רק יותר צבוע כשמשתלם לו.