מעניין שבלונדון לא שמענו את המלכה אומרת.
"בני עמי בחרו בדרך הטרור"
כמו הנשיא ריבלין לאחר משפחת דוואבשה