סכל, ודאי שאנחנו רוצים לכונן מדינת הלכה! ועד שלא תאמר זאת בפה מלא, המצב רק ילך ויחמיר.
אנחנו לא גנבים בלילה שרוצים לעבוד על ראש הממשלה ובלי שאף אחד ישים לב נקי פה מדינת הלכה, אנחנו נושאים את דבר ה' על דגלנו בגאוה!