המשנה ליועץ המשפטי לממשלה נענתה לפניית הרפורמים נגד חופי ים נפרדים, וקבעה כי חופים נפרדים הפועלים במתכונת של שעות רחצה נפרדות עלולים לדבריה להביא ל"הדרת נשים"

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, קובעת כי חופים נפרדים לגברים ונשים הפועלים במתכונת של שעות רחצה נפרדות, עלולים להביא לדבריה "לפגיעה בלתי מידתית בחופש התנועה ובזכות לכבוד של בני המין שאינם מורשים לעבור".

על פי הפרסום באתר 'וואלה', דבריה של זילבר הגיעו בעקבות פנייה של המרכז הרפורמי לדת ומדינה ושל שדולת הנשים, שהציגו בפניה תמונה לפיה בחופים הנפרדים בבת ים ובהרצליה נאסר על גברים ונשים לעבור בשולי רצועת החוף ובטיילת הסמוכה בזמן המיועד לרחצה נפרדת.

עוד נטען בפנייה כי "פקחים שהוצבו במקום מטעם העירייה איימו לקנוס נשים שביקשו לעבור בדרך זו בימי רחצה נפרדת לגברים".

הבכירה המשפטית הידועה בדעותיה כנגד הציבור החרדי כתבה כי: "ככל שרצועת החוף רחבה דיה לאפשר יצירת חיץ בין מסלול המעבר בין החופים לבין אזור הרחצה הנפרד – סגירת המעבר לנשים או לגברים לכל רוחבה של רצועת החוף, אף שהיא נעשית מכוח סמכות הקיימת בחוק, עשויה להביא לפגיעה בלתי מידתית בחופש התנועה ובזכות לכבוד של בני המין שאינם מורשים לעבור".

הצעתה אם כך של זילבר לרשויות המקומיות היא ליצור מחיצה "בין תוואי מסלול המעבר לשטח הרחצה המופרד, באופן שיאפשר לשמור על פרטיותם של הרוחצים באזור המופרד מחד גיסא, ואת חופש התנועה והניידות ומניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי שלא לצורך, מאידך גיסא".