שייתן גם 'לחם בשקל', וגם שוקו בכל בוקר, לכל התלמידים בישראל,
וגם יום חופש באמצע השבוע, ועוד היד נטויה