לא מבין, היו חסרים תמונות של גבאי אז שמתם תמונה גדולה של פרוינד?