"מכיוון שנאמרו הדברים ברבים, חובת מחאה קיימת. מצד אחד מרבה ח"כ אלעזר שטרן לדבר על ׳אהבת ישראל׳ ו׳קבלת האחר', אך כאשר מגיעים הדברים ליהודים המקפידים בקלה כבחמורה, או לרב בישראל - כמו הותרו לו חרצובות ־ לשון"

מאמר המערכת בעיתון המודיע הוקדש היום למחאה נמרצת בעקבות דבריו החצופים של ח"כ אלעזר שטרן, שפער אתמול את פיו בחוצפה מעל בימת הכנסת, נגד הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א. לפניכם המאמר במלואו:

"לצערנו, הננו נדרשים פעם נוספת לאותו עניין, ובעטיו של אותו אחד: ח"כ שטרן מסיעת 'יש עתיד' אשר פער פה ולשון כדי לעלוב בכבוד הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א. וכהרגלו של זה, דבריו היו בוטים, קשים וחמורים. והגם שאין אנו מייחסים חשיבות, לא לדובר ולא לדברים שאמר; ולמרות שעפ"י הכלל של 'הכל לפי המבייש והמתבייש' – הרי שדבריו כלא־היו; אך מכיוון שנאמרו הדברים ברבים, חובת מחאה קיימת".

"הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, תלמיד חכם מופלג, אשר העמיד ומעמיד תלמידים הרבה ומשמש מאור ומגדול בקרב יהדות המזרח, וממשיך מורשת אביו הגדול גאון ישראל מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל בהחזרת עטרה ליושנה – אינו זקוק להגנה או לעידוד מול דברי העליבות הבזויה שהשמיע ח"כ שטרן הנ"ל. המציאות המרנינה מדברת בעד עצמה, בהשפעה הרוחנית הכבירה שיש לרב על רבים מבית ישראל המבקשים ללכת לאור ההלכה הצרופה ולממש מורשת אבות מדור לדור".

"אולם, הדובר ראוי לכל גינוי ולהוקעה. וטוב ונכון עשה שר התיירות, יריב לוין, במחאתו; ונכון עשתה מצידה סיעת ש"ס, שגם אליה כיוון הלה את חיציו – שמחו בו בתוקף והבליטו את צביעותו, כאשר מצד אחד הוא מרבה לדבר על 'אהבת ישראל' ו'קבלת האחר', אך כאשר מגיעים הדברים ליהודים המקפידים בקלה כבחמורה; או משמגיעים הדברים לרב בישראל המוסר עצמו במסירות למען הכלל – כמו הותרו לו חרצובות ־ לשון".

"ועם הכל ואחרי הכל, מורי ההוראה ופוסקי ההלכה בישראל, לא יירתעו לא מעלבונות, לא מהשמצות ולא מגידופים של פורקי עול למיניהם. הם על משמרתם יעמדו, כדי לבצר חומות הדת והיהדות, ויפסקו פסקיהם אך ורק עפ"י התורה והמסורה. כך בכל מה שנוגע וקשור לענייני גיור, כך בכל מה שקשור ונוגע ליחודו של עם ישראל וכך בכל נושא וענין הלכתי. "זאת התורה לא תהא מוחלפת" מצהירים אנו דבר יום ביומו — ו"כבוד חכמים ינחלו"".

שוב: אלעזר שטרן פער פיו בחוצפה נגד הראשל"צ