הלוויתו תצא בשעה 18:30 מבית ההלוויות שמגר בירושלים

היה מתלמידיו של ר' מאיר אליהו בלוף זצוק"ל, נולד בעיר טווריג שבליטא.

הלוויתו תצא בשעה 18:30 מבית ההלוויות שמגר בירושלים.