כרך תשיעי לשו"ת "מעשה חושב"

מסיבת "לחיים" צנועה נערכה השבוע במעונו של הגאון הגדול רבי לוי יצחק הלפרין שליט"א, ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה, לרגל הופעת ספרו החדש שו"ת "מעשה חושב" חלק תשיעי, בהשתתפות רבני המכון, בני משפחתו, וקבוצה מצומצמת מקרב תלמידיו, מקורביו ובאי ביתו.
כרך חדש זה של שו"ת "מעשה חושב" מצטרף לשמונת קודמיו. אך בעוד שהחלקים הקודמים עוסקים כל אחד בשאלות ותשובות הלכתיות בתחום מוגדר, כמו מיכשור חשמלי ואלקטרוני בשבת, רפואה בשבת, רפואה בהלכה, כשרות, פסח ועוד, הרי שהחלק הנוכחי הוא כללי, ונכללים בו תשובות ומחקרי הלכה בנושאים מגוונים, כמו תפילין, תפילה וברכות, שבת ומועד, מקוואות וגילוח ועוד ועוד.

אחד המאפיינים הבולטים של כל חלקי שו"ת "מעשה חושב" הוא צורת עריכתם של התשובות. למרות שכולן נכתבו בשעתו כמענה לשאלות ספציפיות, הם נערכו ונדפסו בספרים כמחקרים הלכתיים מקיפים על הנושא המדובר, תוך בירור וליבון כל צדדי הנידון, לרוחב ולעומק, על כל פרטיו והסתעפויותיו, כך שכמעט כל תשובה הלכתית, המופיעה באחד מחלקי שו"ת "מעשה חושב", היא למעשה קונטרס מושלם על נושא מסויים, בתוספת מסקנות ברורות ומפורט לכל התרחישים האפשריים.
בולט במיוחד בכרך החדש הוא הסימן הארוך והמקיף ביותר בנושא "קיום מצוות בחלל", שנכתב בשעתו כתשובה הלכתית לאסטרונאוט הישראלי אילן רמון ז"ל, שנספה בשנת תשס"ג באסון מעבורת החלל "קולומביה". קודם המראתו לחלל במעבורת, משם לא שב, הפנה אל הגרל"י הלפרין שליט"א את שאלתו אודות זמני קיום המצוות בחלל. התשובה ההלכתית שניתנה לו פורסמה ע"י המכון, בעריכה מחודשת, בתוספת הערות והארות רבות, בחוברת מהודרת בשם "אם אסק שמים", שיצאה לאור במלאת שלושים להבאתו לקבר ישראל בארצנו הקדושה. כעת היא מופיעה שוב בתוספת השלמות ומילואים בספר החדש שהופיע זה עתה.

בכל חלקי שו"ת "מעשה חושב", כמו בכל יתר ספריו של הגרל"י הלפרין, מופיעות התכתבויותיו הענפות עם כל גדולי פוסקי הדור האחרון והדור שקדם לו. מתוך ההתכתבויות ניכרת ההערכה הגדולה והיחודית שרחשו גדולי הפוסקים ליבלחט"א הגרל"י הלפרין, העומד בראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה, ועל התחשבותם הרבה בדעתו ההלכתית בכל הנוגע לשאלות אקטואליות המתעוררות בעקבות התפתחות ענפי המדע והטכנולוגיה.

זו הסיבה שסידרת שו"ת "מעשה חושב", מפרי עטו של הגאון הגדול רבי לוי יצחק הלפרין שליט"א, כבר קנתה את מקומה הראוי לה בשורה הראשונה בכותל המזרח של הפסיקה התורנית האקטואלית בת ימינו, והם – יחד עם כל יתר ספריו ההלכתיים הרבים, בכל נושאי המדע והטכנולוגיה לאור ההלכה – משמשים כידוע כספרי יסוד ואבני פינה לכל הבירורים ההלכתיים בשאלות שהזמן גרמן, ולכל הנושאים המתחדשים חדשים לבקרים.

בדברי ברכה נרגשים שהשמיע הגרל"י הלפרין שליט"א, במסיבה שנערכה לרגל הוצאת הספר, הוא הודה לבורא העולמים על הזכות הכבירה שנפלה בחלקו להיות ממזכי הרבים ולעסוק כל ימיו בבירור הלכה למעשה בכל השאלות העולות על הפרק. בדבריו הזכיר את מה שאמרו חז"ל: "איסתכל באורייתא וברא עלמא", דהיינו שהבורא ית"ש התאים מראש את כל חוקי וטבעי הבריאה שיתקיימו אך ורק לפי חוקי התורה, מצוותיה ומשפטיה. לאור זה ברור, איפוא, שלכל שאלה המתעוררת בעקבות ההתפתחויות המתקדמות וההמצאות החדישות יש מקור ברור ותשובות מלאות בתורתנו הקדושה "הפוך בה והפוך בה דכולה בה".

לרגל הוצאת הספר החדש, ולקראת סיום חודש הספר התורני, הכריזו במכון המדעי טכנולוגי להלכה על מתן אפשרות לרכישת כל סט שו"ת "מעשה חושב" על כל תשעת חלקיו במחיר מבצע מיוחד ובפריסת תשלומים נוחה.