מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום הסביר מדוע אסור לאכול בשר ודגים יחד, גם בימינו

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום השישי כ"א תמוז תשע"ז

הרבה דברים אסרו חז"ל משום סכנה ושאר נזקי הגוף. אחד מהדברים שצריך להיזהר בו הוא – שלא לאכול בשר ודגים ביחד, כי זה קשה לצרעת. האשכנזים מקלים בזה, כי הם אומרים שהגמרא דיברה על דגים מסוימים, ושהדורות נשתנו, והטבע נשתנה.

אבל הלכה לא כך! אלא צריך להקפיד בדבר הזה. לא משנה איזה דג אוכלים, בכל מקרה צריך לרחוץ ידיו ופיו אם אוכל גם בשר וגם דג. בין שהתחיל לאכול בשר ואחר כך אכל דג, ובין להיפך – שהתחיל בדג ואחר כך בשר. ויאכל גם פת שרויה בינתיים – פת עם מרק וכדומה.

וטוב שישתה מים או שאר משקים כדי שבאיצטומכא {במעיים} לא יגעו ביחד. וכן צריך להקפיד באכילה, לשים דגים בכלים לבד ובשר בכלים לבד. ואם בדיעבד התערבו, שוטפים וזה הכל.