מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד מספר הלכות אקטואליות לימים אלו - ימי בין המצרים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שני כ"ג תמוז תשע"ז

במילה או פדיון הבן שאירעו בימי בין המצרים, מברכים 'שהחיינו', בגלל שהיא מצוה עוברת, ואי אפשר לדחות אותה אחר כך.

ואם יש לו פרי חדש ורוצה לאכול אותו, יכוין ב'שהחיינו' של המילה גם על הפרי החדש, ויאכל אותו. ויש אומרים, שגם השומעים יכולים לשמוע ברכת 'שהחיינו' של המילה, ולכוין על עצמם לפטור פרי חדש שרוצים לאכלו, אבל דחו את זה.

פרי שנמצא בשוק זמן מועט, ואחרי תשעה באב כבר לא יהיה, מותר לברך עליו 'שהחיינו' בימי בין המצרים. וטוב להניחו עד השבת, שאז זה הרבה יותר קל להתיר לברך 'שהחיינו'.

אשה מעוברת שראתה פרי חדש ומתאווה לו, רשאית לברך עליו 'שהחיינו' ולאוכלו.