שבת פרשת מטות-מסעי תעמוד בסימן יום היארצייט החמישי להסתלקות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל • בגוף הכתבה" סדרי העליה לציון בהר המנוחות בליל שישי ובערש"ק • ההספדים, השיעורים וסיום הש"ס • זכותו יגן עלינו, אמן

המוני בית ישראל יציינו בשבת הקרובה, כ"ח בתמוז, את יום הזיכרון החמישי להסתלקות מרן פוסק הדור הגאון האדיר רבי יוסף שלו' אלישיב זצוק״ל על-ידי התחזקות בתורה ובעבודת ה', בתפילות על ציונו הק' ובלימוד ועיון במשנתו הטהורה של האי צדיק וחסיד, מארי דכולא תלמודא, גאון ההלכה שפסקיו בכל חלקי התורה נשמרים עד היום בכל קהילות ישראל.

העליה לציונו הק' בחלקת הרבנים בהר המנוחות בירושלים, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, תחל אי"ה ביום חמישי בערב ותימשך עד כניסת השבת. חברת 'אגד' תעמיד אוטובוסים לשירות הציבור, בסבסוד סיעת דגל התורה בירושלים, שייצאו כל 20 דקות מהשכונות החרדיות להר המנוחות, מהשעה 21:00 בליל שישי ועד חצות, וביום שישי מ-8:30 בבוקר עד 13:15. בנוסף, במהלך יום שישי, מיניבוס מיוחד יסיע את המתפללים מהכניסה להר המנוחות עד לחלקת הציון, כדי להקל על המתפללים בחום הכבד.

שבת פרשת מטות מסעי תעמוד בסימן יום הזיכרון כאשר בבתי המדרש ובהיכלי הישיבות בארץ ובחו"ל ישמיעו הגאונים הרבנים וראשי הישיבות שליט"א שיחות ושיעורים בהם יעסקו במשנתו הטהורה של מרן זצ״ל.

בבית המדרש להלכה בהתיישבות בשכונת הר נוף בירושלים תתקיים בליל שישי ב-20:00 עצרת מספד בהשתתפות המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א, חתנא דבי נשיאה הגאון הגדול רבי עזריאל אויערבאך שליט"א ונאמן ביתו ראש בית המדרש הגר"י אפרתי שליט"א.

ביום חמישי ב-22:30 בערב יתקיים הספד ב'בית המוסר' ברחוב אהלי יוסף 17 בירושלים במסגרת שיעורו השבועי של תלמידו, ראש בית הוראה הכללי ירושלים הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט״א.

בבית מדרשו ברחוב אדמון בשכונת מאה שערים בירושלים ייערך בשבת קודש, בשעה 17:30 אחר הצהריים, סדר לימוד משניות לע"נ בראשות בניו ותלמידיו.

במוצש"ק ב-22:00 ייערך בבית מדרשו מעמד סיום הש"ס לע"נ מרן רבינו זיע"א ויישמעו בו דברי מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א וכמה מתלמידיו.

יהי רצון שיהא מרן רבינו זיע"א מליץ יושר וזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל אכי"ר.