Nati Shohat/Flash90

הלכה יומית: ממתי אסור להסתפר לאשכנזים ולספרדים?

מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות הנוגעים לתספורת בימי בין המצרים

 • אמירת פרשת המן שתים מקרא ואחד תרגום ביחד עם מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי

  תוכן מקודם

 • אל תתנו חמצן לקורונה!

  תוכן מקודם

 • שטר הפרנסה יחתם עבורכם מחר ע"י גדולי הדור!

  תוכן מקודם

 • יתמות עגולה: "בגיל 16 מצאתי את עצמי יתומה מאב ואם"

  תוכן מקודם

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום רביעי כ"ה תמוז תשע"ז

מנהגי תספורת בימי בין המצרים. האשכנזים נוהגים שלא להסתפר משבעה עשר בתמוז. ככה כותב גם נתיבי עם (בסימן תקנה), שבירושלים נוהגים גם הספרדים שלא להסתפר משבעה עשר בתמוז.

אבל היום, רוב הספרדים לא נוהגים להמנע מתספורת משבעה עשר בתמוז, רק יש נוהגים להמנע מראש חודש אב. ויש נוהגים שלא להסתפר רק בשבוע שחל בו תשעה באב, ולא מחמירים להוסיף עוד זמן. והנכון להחמיר שלא להסתפר לפחות מראש חודש אב.

תלמידים ספרדים שלומדים בישיבות אשכנזיות 'כנהוג היום' (…), לא הולכים בזה אחרי רוב בחורי הישיבה, אלא יכולים להסתפר כמו המנהג שלהם.

בחורה מותר לה להסתפר בימים אלה, כדי שתינשא בקרב ימים. אם יש לה הרבה שערות אז לא מוצאת חן בעיני הבחורים, ולכן רוצה להסתפר. אבל כדאי להסתפר לפני כן – לפני בין המצרים. וכן אם היא משודכת, ורבו שערות ראשה, יכולה להסתפר אפילו בשבוע שחל בו.

והאשה הנוהגת ערב טבילתה לקצץ שערות ראשה, על פי דברי הזוהר שאומר שהשערות האלה גדלו בטומאה ולכן צריכים לקצר אותם, פשוט שמותרת לעשות כן בימי בין המצרים.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו