פעיל הימין ואיש חברון, ברוך מרזל, אהב מאוד את פסק ההלכה של המופתי של ירושלים בענין האיסור על מתפללים מוסלמים לעבור במגנומטרים בדרך להר הבית, והחליט לחזק אותו באמצעות מכתב תמיכה ציבורי: "פסק הלכה אמיץ"

בעקבות "פסק ההלכה" שהוציא המופתי של ירושלים בענין המגנומטרים, הפיץ איש הימין ברוך מרזל ברשת טקסט משעשע שבו הוא מברך את חכם הדת המוסלמי על "הפסיקה האמיצה".

הקטע ערוך בנוסח של מכתב למופתי והוא מובא כאן במלואו.

בס"ד

2,439 שנים – לחורבן בית ראשון

1,949 שנים – לחורבן בית שני

לכבוד כ"ט המופתי של ירושלים,

ברצוני להביע בפני את התפעלותי הרבה מעמידתך על עקרונות דתך ועל כך שאינך מתרפס בפני השלטונות בעמדך על משמר האיסלם. הפסק שהוצאת אודות כך שמוסלמי שעובר במגנומטרים בהר הבית אין תפילתו מתקבלת הוא פסק אמיץ לנוכח נסיונות של גורמים שונים לכופף את אמונתך.

אצלנו ביהדות יש מושג שנקרא "אין מזרזין אלא למזורזין", והכוונה היא שמי שכבר עושה דבר טוב, ניתן לצפות ממנו שימשיך עם עוד מעשה טוב. לכן אני קורא לך להרחיב את הפסק שלך באופן שיחול לא רק על הר הבית, כי אם גם על מערת המכפלה, שרק בשבוע שעבר אונסקו חידשו שהיא אתר מוסלמי שם, כידוע, מוצבים מגנומטרים בכניסה למתחם. השתיקה שלכם במערת המכפלה מראה שגם בהר הבית ממשלת ישראל בסוף תצליח.

לא יתכן שמוסלמים יושפלו בצורה כזו ויצטרכו לעבור בידוק של שלטון הכיבוש הציוני.

אחרי סיום הטיפול במקומות הקדושים כדאי לשקול להרחיב את הפסיקה על אותם מגנומטרים המסמלים את הכיבוש. כידוע לכל, מכשירים אלו מוצבים בכל משרדי הממשלה, ברשות הדואר, בביטוח הלאומי, בבתי החולים ובעוד מוסדות ציבור רבים, אותם פוקדים בני הציבור המוסלמי.

כמה טוב שיש מנהיגים דתיים כמוך, אשר באמצעות הפסקים האמיצים שלהם ניתן להתקדם איתם לעבר השלום והשקט המיוחל (כמו שיש בימים אלו על הר הבית).

במידה ולא תרחיב את פסיקתך למערת המכפלה, יתברר שלכל ההחלטה שלך אין כל משמעות דתית, ובסך-הכל הפכת לעוד פוליטיקאי ומחבל קטן.

בצפיה לבנית המקדש עוד השנה ובתקוה שתזכה במהרה לראות את פני משיח צדקנו,

ברוך מרזל.

עוצמה יהודית.

חברון.

סערת המגנומטרים • המופתי מתקפל; טורקיה משתלחת בישראל