אם יש מצלמות שיכולות להחליף את המגנומטרים, שיתקינו אותם גם בכותל המערבי.
ויפטרו את הצורך לעבור ולהידחף לפני המגנומטרים ואת הבידוק המשפיל לפעמים.