תודה רבה על הבאת את דבר ה' זו הלכה לכלל עם ישראל, אך חשוב לציין כי התורה מתחלקת לשבעים אופנים ונהרא נהרא ופשטי' ובפרט בהלכות בין המצרים שיש חילוקים גדולים בין עדת הספרדים לעדת האשכנזים