מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום למד בהלכות הנוגעים לימים אלו, ימי בין המצרים

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום שלישי ב' מנחם-אב תשע"ז

היולדת רוחצת בחמין כדרכה, אף בשבוע שחל בו תשעה באב, כי לא אסרו אלא רק רחיצה של תענוג.

ועוד, שכתבו הפוסקים שלא אסרו רחיצה לַנשים, כדי שלא יתגנו על בעליהם. לכן, אשה מעוברת מותר לה לרחוץ בחמין בחודש התשיעי, כדי להקל מעליה צער הלידה.

יש נוהגים שלא לשטוף ולהדיח את הרצפה של חדרי הבית כל תשעת הימים. תשעה ימים משאירים את הבית ככה!!! וזה לא מנהג נכון.

וכן אנו נוהגים להקל לשטוף ולהדיח את הרצפה עם חומרי ניקוי כל תשעת הימים. וכל-שכן שהדבר מותר בערב שבת – לכבוד שבת.