אין זו עבודה ראויה למי שלא מוריד את הזקן משום שכטייס חובה להוריד את הזקן