yaakov naumi/Flash90

לימוד תורה והתרחקות מניסיונות: גדולי ישראל בהוראות לבין הזמנים

במכתב מיוחד עליו חתמו במוצאי השבת האחרונה גדולי ישראל, יוצאים הם בקריאה לבחורי הישיבות היוצאים השבוע לבין הזמנים, להעמיד זמנים קבועים ללימוד התורה ולהיזהר מלשהות במקומות שיש בהם מכשירים טמאים אשר מורידים את האדם לבאר שחת

 • השנה לא מפספסים: "שטר הפרנסה" של גדולי הדור

  תוכן מקודם

 • שלא תדעו, אבל אם חלילה כן, אז כדאי שתדעו!

  תוכן מקודם

 • מרן שה"ת שולח אליך את שטר הפרנסה

  תוכן מקודם

 • יש לך כסף. מגיע לך יחס של כבוד

  תוכן מקודם

במכתב מיוחד לבחורי הישיבות היוצאים לבין הזמנים שכתב ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, צירפו את חתימתם במוצאי שבת חזוןף מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי והגאון רבי דב לנדו, ראש ישיבת 'סלבודקה'.

"הנה ימי בין הזמנים אשר נועדו להחליף כח על מנת לשוב ביתר שאת ללימוד התורה ולעבודת ד', נדרשת בהם שמירה רבה על המעלות הרוחניות שנקנו בעמל וביגיעה. ומוטלת חובה על כל אחד להעמיד זמנים קבועים ללימוד התורה, ולשמור על קנייניו הרוחניים על ידי עת ללימוד המוסר".

בהמשך מכתבם מזהירים גדולי ישראל מפני פגעי הטכנולוגיה. "ויש להתרחק ממקום הניסיון ולהיזהר מלשהות במקומות שיש בהם מכשירים טמאים אשר מורידים את האדם לבאר שחת. ובכל מקום שנמצאים, יקדשו שם שמים בהליכותם, בהנהגות הראויות לבני התורה. ובזכות זה יזכו כולם לשוב לבית ד' בכוחות מחודשים ולעלות בתורה מתוך שמחה והרחבת הדעת".

הגר"ד לנדו הוסיף וכתב: "תקוותנו כי רבה שינתנו אל הלב כל הדברים האמורים לעיל אשר המה חיי-נפש לכל לומדי תורה עמליה ושוקדיה. ואשרי כל המכוון דרכיו בבין הזמנים על פיהם לשמור ולעשות ולקיים בכל מילואם. ויזכה לשוב לבית השם בלב טהור ורוח נכון ונפש שוקקה לעלות ולהתעלות בכל קנייני תורה לימודה שקידתה ועמלה. אחת שאלתי מאת השם וכו'".

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו