מכתב תודה בכתב יד ששלח מרן בעל ה'חפץ חיים' וה'משנה ברורה' לאב"ד לונדון על עזרתו לישיבה בראדין, נחשף לאחרונה ויעמוד למכירה פומבית, יחד עם תשובה הלכתית בכתב ידו של מרן החזו"א שכתב באריכות, יותר מהרגלו, על דרך הפסיקה בישראל

(בוידאו: התיעוד הנדיר מהכנסייה הגדולה של אגודת ישראל בו נראה (בדקה 0:58) מרן החפץ חיים)

בקרוב יימכרו מספר פריטים מעניינים ובהם מכתבים מעניינים מגדולי ישראל. כמו מכתב רבן של ישראל, רבי ישראל מאיר הכהן ה"חפץ חיים" זצ"ל על דף רשמי ומכתב של החזון איש.

מכתב מאת רבינו ישראל מאיר הכהן בעל ה"חפץ חיים" ו"משנה ברורה". המכתב נשלח אל הגאון רבי שמואל יצחק הילמאן אב"ד לונדון.

תוכן המכתב: "תודה וברכה להגאון הנ"ל "בעד חסדו שעושה עמנו ועם ישיבתנו הק'. בהמשך המכתב מברך החפץ חיים את הרב הילמן בברכת שנה טובה בכתיבה וחתימה טובה, ובברכת הגדלת התורה והאדרתה: "יחדש ד' עליו את השנה הבעל"ט לטובה ולברכה ויזכהו להגדיל תורה ולהאדירה ונזכה להרמת קרן התורה ובישועת ישראל בבא לציון גואל ויכתבהו ויחתמהו לשנת חיים ושלום וכל טוב.. "

בסוף המכתב חתימת מרן בכתב ידו: "ישראל מאיר הכהן מראדין" עם חותמתו האישית של ה"חפץ חיים". המכתב כתוב וחתום על נייר מסמכים רשמי עם הבלאנק של ה"חפץ חיים".

פריט מעניין נוסף הוא תשובה הלכתית ארוכה מאוד [למעלה מ-1000 מילים!!!] בכתב יד קודשו ובחתימתו של מרנא החזון אי"ש זצוק"ל – ובנושא בלתי רגיל: דברים חוצבי להבות אש על דרך הפסיקה בישראל כולל תוספות נוספות בכתב יד מרן שהוסיף לאחר שסיים לכתוב את התשובה.

מדובר בתשובה הלכתית ארוכה בכתב יד קודשו ובחתימתו של מרן החזון איש, רבי אברהם ישעיה קרליץ זצוק"ל. תשובות הלכתיות מהחזו"א הנן נדירות ביותר, כל שכן באורך מופלג כמו זה שלפנינו,

שני דפים (כל אחד כתוב בעמוד אחד). 55 שורות וחתימה. כולל הוספות ותיקונים שהוסיף החזו"א לאחר שסיים את כתיבת המכתב (בעט אחר).