רבני העיר ביתר עילית, חברי הבד"ץ מפרסמים מכתב נדיר עם ברכה לראש העיר מאיר רובינשטיין על שביטל ערב שירה עם זמר חרדי שהיה אמור להתקיים בעיר. "והננו לחזק ידי מע"כ על עמידתו בעוז על מה שגדרו חכמים", כותבים הרבנים

בית דין צדק של רבני העיר ביתר מפרסם הבוקר מודעת ברכה נדירה לראש העיר מאיר רובינשטיין, שנשמע להוראותיו וביטל מופע של זמר חרדי שתוכנן להתקיים בעיר.