מדי יום, לפני 'אשרי' בתפילת ותיקין, {או לפני הוצאת ספר תורה בשני וחמישי}, אומר מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט''א הלכה יומית לתלמידים ולציבור המתפללים. היום המשיך ללמוד בהלכות ברכת הגומל לחייבים טובות

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה רבנו מאיר מאזוז שליט"א

יום חמישי י"ח מנחם-אב תשע"ז

היום אחרי מנחה יש לנו התרת נדרים. הזמן שלה בכ' באב {40 יום לפני ראש השנה}, אבל, כיון שהשנה כ' באב חל בשבת, מקדימים את זה יום לפני כן, עושים את זה בי"ט. אז אחרי מנחה, ב-19:30, אנחנו עושים התרת נדרים.

וצריכים עשרים איש. עשרה מתירים ועשרה מבקשים מהם התרה, ואחר כך מתחלפים. לכן, כל אחד ישתדל לבוא למנחה לעשות התרת נדרים.

{ד. ט. הטעם שמרן שליט"א עושה בליל י"ט ולא ביום י"ט לאחר תפלת שחרית, כיון שבתפילת שחרית בהנץ קשה יותר להשיג עשרים איש.}

אתמול (ד') בהלכה היומית דיבר מרן על דין חיוב אשה ב'ברכת הגומל', ואמר שנהגו שהאשה מברכת כשמתאספים בבית הרך הנולד לקריאת זוהר בלילה שקודם הברית. ושאלו את מרן שליט"א, והלא ההלכה אומרת (הלכה יומית יום ב') שלכתחילה אין לברך 'ברכת הגומל' בלילה?

וענה מרן, שהטעם שלא מברכים בלילה – מפני שברכה זו היא כנגד קרבן תודה ואין מקריבים קרבנות בלילה, אבל לגבי אשה – ממילא אינה מקריבה קרבן תודה, וא"כ 'ברכת הגומל' שלה היא הודאה בעלמא לקב"ה ולא כנגד הקרבן, ולכן אין בעיה שהיא תברך בלילה.

עוד שאלו, האם אדם שעושה 'לייזר' להסרת משקפיים, יברך 'ברכת הגומל' (כי על פי ההלכה שאדם שנתרפא מחולי העינים צריך לברך 'הגומל')?

וענה מרן, שיברך. כי לפעמים יכול לקרות שהניתוח לא יצליח. והוסיף, ששמע מכלי ראשון על רופא באמריקה שכמעט עיור מישהו בניתוח לייזר.