וכל זה לא במימון העירייה והעומד בראשה יונה יהב שונא החרדים, לא להיות פתיים זה לא יהב!