שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, י"ט באב ה'תשע"ז