הבהרה והודעה חשובה על דבר העירוב בשכונת "רמת שלמה" והחיבור לעיר בעקוב הבנייה להרחבת השכונה • תושבי רמת שלמה ורמות המבקשים לצאת בהליכה רגלית במהלך השבת לעבר שכונות העיר ירושלים, נדרשים לברר לפני שבת במוקד

בסיור מקיף ויסודי שנערך בראשות המרא דאתרא הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א ובהשתתפות רבני ועד העירובין של העדה החרדית ה"ה הגאון רבי חיים יוסף בלוי שליט"א רבה של שכונת סנהדריה ודומ"צ פעה"ק והרב הגאון רבי יצחק רונבלאט שליט"א דומ"צ פעיה"ק, והמפקח על העירבין בירושלים מטעם הבד"צ הרה"ג ר' דוד בלנדר שליט"א – בעקבות עבודות התשתיות והבניה להרחבת השכונה נבדקו הדק היטב כל מהלך ומסלול קו העירוב של השכונה והחיבורים אל העיר.

הרב שליט"א העלה על נס פעולותיהם הכבירות והמאמצים האדירים בהשקעה עצומה הן בממון והן בפועל שמשקיעים ועד העירובין של העה"ח בתפעול ובדיקת שלימות העירוב, וציין לשבח באופן מיוחד את פעלו המבורך והטוב של המפקח המסור הרב בלנדר שעוסק במסירות נפלאה בעבוה"ק יומם ולילה ואינו חוסך מעמו כל פעולה ועשיה למען שלימות הידור העירוב לפי הוראת הרבנים הגאונים שליט"א, שעובר בדיקה אחר בדיקה כל שבוע לעמוד על המשמר שיהיה הכל על צד היותר טוב ומועיל לאות ולמופת.

וזה דבר העירוב:

א. השכונה כולה סביב לה מכל הצדדים מוקפת בעירוב מהודר של עומד מרובה. [אין כל קשר של בעיה ושאלה לעירוב בתוך השכונה עם הבניה החדשה בקצה השכונה].

ב. בהקשר לחיבור מהשכונה אל העיר, והיציאה הן מרחוב דרוק לשני הצדדים של הרחוב הראשי וכן אל הוואדי. והן מהיציאה החדשה שעל יד המסוף יש לברר בקו המידע: 072-3372293.

ג. כל השטח של פנים יער רמות, שמבצעים שם עכשיו תשתיות ובניה– מחוץ לגדר המתכת שמקיף רחוב דרוק – אין שם עירוב כלל. ויש ליזהר לא להיכנס לשם בשבת.

ד. העירוב השכונתי הפנימי מחובר אל העיר [בעומד מרובה] אך ורק דרך רחוב דרוק במדרכה מצד ימין בלבד עד המנהרה.

ה. במידה ובעקבות הבניה יתהוו שינויים בקשר לחיבור השכונה אל העיר – נודיע על כך תיכף ומיד. [אכן בס"ד משקיעים ועד העירובין מאמצים אדירים –תוך קשר הדוק עם הקבלנים- במעקב תמידי על שמירת חיבור העירוב כהלכתה].