שערי עיתוני היהדות החרדית ליום ראשון, כ"א באב תשע"ז