במלאות ל"ב שנים להסתלקותו של מרן בעל הקהילות יעקב 'הסטייפלר' זי"ע יעלו המונים לפקוד את ציונו הק' בבית החיים בבני ברק • בנו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א יעלה מחר בבוקר לאחר תפילת שחרית לפקוד את הציון הק'

שמו להזכרה בלימוד משניות והדלקת נר: רבי יעקב ישראל בן רבי חיים פרץ זצ"ל