אפקט מחיר למשתכן והגברת המיסוי? הקצב השנתי של עליית מחירי הדירות הואט דרמטית ברבעון השני והוא עומד כעת על 4% בשנה, ירידה של כ-33% לעומת הרבעון שלפניו וירידה של כ-50% לעומת הרבעון האחרון של השנה הקודמת

ברבעון השני של השנה נצפתה עליה בשיעור של 0.6% במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לעומת הרבעון שקדם לו. כך עולה מהסקירה הרבעונית של מחירי הדיור לדירות בנות ארבעה חדרים, אותה עורך יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין לשעבר, אוהד דנוס.

דנוס ממשיך לפרסם, כבר בפעם החמישית ברציפות, את מדד מחירי הדיור, בשיטה שנסקרה בעבר על ידי השמאי הממשלתי הראשי עד לגניזת הדוח שלו לפני כשנה וחצי בידי משרד האוצר. דנוס ממשיך לעשות זאת דווקא בשל העובדה שלשכת שמאי המקרקעין נמנעת מלפרסם את הדוח מאז מונה לה יושב ראש לשכה חדש, לפני כחצי שנה, ושהחליט להפסיק לפרסמו משיקוליו.

ביזנעס שימושי

תוצאות הסקירה מצביעות על-כך שברבעון השני של השנה נצפה כמעט שוויון במספר הערים בהן חלה עלייה במחיר הדירה הממוצע לעומת מספר הערים בהן חלה ירידה במחיר הממוצע. שוב, ביחס לרבעון הקודם כמובן. כאשר רק העיר תל אביב מצביעה על העדר שינוי במחירים. למעשה, ניתן לומר כי הדשדוש בשוק הדיור נמשך, בלא קו מגמה ברור.

עם זאת, שוק הדיור גילה עוצמה יחסית ברבעון השני, כשלמרות הירידה הדרמטית בכמות העסקאות, אי הוודאות בנושא חוק מיסוי דירה שלישית, עליית הריבית על המשכנתאות ותכנית מחיר למשתכן, שמר על רמות מחירים גבוהות שאף עלו, במחצית מהישובים בסקירה.

בנוסף, חשוב לציין כי קצב עליית מחירי הדירות השנתי, ברבעון השני, הואט דרמטית והוא עומד כעת על 4% בשנה, ירידה של כ-33% לעומת הרבעון שלפניו וכ-50% לעומת הרבעון האחרון של 2016. היקף המשכנתאות שנטל הציבור ביוני האחרון עמד על כ-4.88 מיליארד שקל, נמוך בכ-14.9% אל מול החודש המקביל אשתקד. זאת, ככל הנראה כתוצאה מההאטה הדרמטית בפעילות בענף. אפשר לומר שהשוק ממשיך לבחון את דרכו ואת פעולות הממשלה בתחום והוא יגיב בהתאם.

מקור: http://bizzness.net/

עליה של 8%? "מחירי הדירות כבר התחילו לרדת; שיא הירידה עוד לפנינו"