לאחר עשרה ימים הסתיימה השביתה בבנק מזרחי-טפחות. נציגי ההנהלה וארגון העובדים חתמו לפנות בוקר על מזכר הבנות שמעגן את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים במהלך המו"מ הלילי

לאחר עשרה ימים הסתיימה השביתה בבנק מזרחי-טפחות. נציגי ההנהלה וארגון העובדים חתמו לפנות בוקר על מזכר הבנות שמעגן את ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים במהלך המו"מ הלילי. בין השאר סיכמו הצדדים על מתווה הסכם שכר חדש בבנק לחמש שנים (2021-2016), שמבטיח תוספות שכר משמעותיות לכלל העובדים.

בנוסף, סוכם כי שכרם של כל העובדים שקיבלו עד היום השלמה לשכר המינימום יעלה באופן שייתר את הצורך בהשלמה. העובדים הבטיחו כי לכל אורך תקופת ההסכם יישמר "שקט תעשייתי" מלא ומוחלט, ובנוסף הושגה הסכמה גם באשר להפעלתה של תכנית הפרישה מרצון ואי-פיטורים כלכליים במתכונת ההסכם הקיבוצי שנחתם בבנק בשנת 2006.

ביזנעס שימושי

עוד נקבע במזכר ההבנות, כי עובדי הבנק יירתמו לסייע בהצלחת מהלכים לרכישה ו/או מיזוג של בנק אחר על ידי מזרחי-טפחות, ככל שיעמדו על סדר יומו. הירתמות העובדים תיעשה ללא עלות נוספת לבנק. במקרה הזה מדובר כמובן בבנק 'אגוד' שמזרחי טפחות ישמח מאוד לאמץ.

הצדדים גם הסכימו, כי תוספת הוותק (טייס אוטומטי) של כל העובדים שייקלטו בבנק החל ממועד חתימת הסכם השכר תוגבל ל-3% (במקום ארבעה) והמרווח בין מדרגה למדרגה יהיה אחת לשבע שנים (במקום חמש). בעקבות החתימה על מזכר ההבנות יזכו עובדי הבנק במענק התמדה והירתמות מיוחד בשיעור של שתי משכורות שלוש-עשרה שישולמו בארבעה תשלומים של חצי משכורת, בכל אחת מהשנים 2018 עד 2021.

נושא נוסף שעלה בדיון הלילי היה אופן ההתחשבנות בגין ימי השביתה. לבקשת נציגות העובדים הסכימה ההנהלה, כי 60% מהשכר המתייחס לימי השביתה ינוכו ממצבת ימי החופשה של העובדים ששבתו. השאר ינוכה משכרם בתשלומים עד לסוף שנת המס הנוכחית. עוד הסכימו הצדדים, כי מנהלי התחומים והמדורים יזכו לתוספת ניהול ייחודית של חמישה אחוזים.

בתום הדיון סוכם, כי הצדדים ימשיכו לדון בנושאים נוספים במטרה להגיע עד ליום ה-12 בספטמבר, להסכמות שיאפשרו חתימה על הסכם כולל. מנכ"ל הבנק אלדד פרשר ויושב ראש ארגון העובדים דניאל דהן בירכו על ההסכמות והחתימה על מזכר ההבנות.

"זו בשורה משמחת לבנק, לעובדיו וללקוחותיו. ההסכם החדש ישפר משמעותית את שכרם של עובדי הבנק שלהם יש חלק מרכזי בהצלחתו לאורך כל השנים האחרונות, ויבטיח כי לקוחות הבנק ימשיכו ליהנות משירות בנקאי איכותי, מקצועי ואנושי – ברמה הגבוהה ביותר. ההבנות שהושגו יאפשרו לבנק לעמוד ביעדיו העסקיים, להמשיך לצמוח ולשגשג ולהיערך באופן ראוי לאתגרים העתידיים של עולם הבנקאות", מסרו השניים.

העובדים הודו לגורמים שעבדו "מאחורי הקלעים" במסגרת מאבקם נגד הנהלת הבנק ובהם היועץ האסטרטגי ומנהל המשברים אסף לוין מבעלי חברת 'טקטיקו', המשמש כיועץ לארגון העובדים בשוטף ובזמני משבר. ומבשרת נבו ולירון הרשקוביץ מ'ריפבליק יועצים' המתמחים בייעוץ רגולטורי.

מקור: http://bizzness.net/